Mgr. Veronika Krajčovičová, CTO v spoločnosti bugino, s.r.o.

je nielen odborníčkou v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ale aj aktívnou členkou národnej kapitoly Women for Cyber Slovensko, ktorá združuje ženy pracujúce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a snaží sa ich podporovať a motivovať. V rokoch 2013 až 2017 pôsobila v Taliansku ako poradkyňa v tejto oblasti pre súkromný sektor, najmä pre advokátske kancelárie, súdnych exekútorov a zdravotnícke zariadenia. Po návrate na Slovensko sa zamerala na segment malých a stredných podnikov, kde poskytuje odborné poradenstvo v oblasti ochrany dát, informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Od roku 2024 je CTO v spoločnosti bugino, s.r.o., ktorá poskytuje konzultácie v rovnakej oblasti pre MSP na Slovensku a v Čechách. Veronika nie je len uznávanou expertkou a autorkou publikácií pre portál Poradca podnikateľa a EPI, ale aj členkou programovej komisie Qubit konferencie, kde zastupuje sekciu MSP. Nedávno vydala príručku s názvom "Ikeový návod k informačnej bezpečnosti", ktorá pomáha MSP zmeniť ich pohľad na ochranu dát a kyberbezpečnosť ako takú.