Dôležitosť zabezpečenia dát v digitálnej ére

GDPR nie je len o dátach. V digitálnej dobe, v ktorej žijeme, sa bezpečené riadenie dát stalo kľúčovou súčasťou každej organizácie. Ide o proces ochrany dát a informácií pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou. Data management zahŕňa niekoľko kľúčových opatrení, ako sú šifrovanie, riadenie