Platný od 14.01.2023

Ceny sú uvedené v mene EURO a sú bez DPH

(nie sme platci DPH)

1. PONUKA PAUŠÁLOV

AKÝ JE ROZDIEL V NAŠICH PAUŠÁLOCH?
Ponúkame rôzne paušály, ktoré sa líšia v rozsahu služieb a sú určené pre rôzne typy zákazníkov. Je dôležité spomenúť, že všetky naše paušály sú uzatvárané na minimálne jeden rok. Rozdiel medzi našimi paušálmi spočíva v rozsahu poskytovaných služieb a v úrovni spolupráce.

 • Paušál BASIC je určený pre tých, ktorí začínajú s podnikaním a potrebujú nastaviť len základné procesy. Tento paušál zahŕňa odborné poradenstvo na úrovni hodiny-dvoch mesačne, pričom zvyšné procesy si nastavujete sami na základe našej príručky. Tento paušál je ideálny pre mikro podniky, ktoré sa snažia ušetriť na nákladoch ale majú časovú flexibilitu.
 • Paušál PROFI je zameraný na podniky s väčším rozsahom činností, ktoré majú však málo času na riadenie procesov súvisiacich s ochranou dát, informačnou a kybernetickou bezpečnosťou. Tento paušál zahŕňa part-time služby a naše odborné poradenstvo, ktoré vám pomôže optimalizovať vaše podnikanie.
 • Paušál EXPERT je určený pre väčšie podniky, ktoré potrebujú viac ako len externého poradcu. S týmto paušálom sa staneme pevnou súčasťou vášho tímu ako externý zamestnanec a pomôžeme vám riadiť a optimalizovať vaše podnikanie. S nami získate prístup k nášmu know-how a skúsenostiam a môžete sa spoľahnúť na nás ako na svojho partnera.

STARTUP (spoločnosť do 3 rokov od založenia)

 • BASIC 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne
 • PROFI 660,00 € ročne / 55,00 € mesačne
 • EXPERT 720,00 € ročne / 60,00 € mesačne

MALÉ PODNIKY (max. 10 zamestnancov, max. 3 prevádzky, web a e-shop, činnosť v SR)

 • BASIC 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne
 • PROFI 720,00 € ročne / 60,00 € mesačne
 • EXPERT 900,00 € ročne / 75,00 € mesačne

STREDNE VEĽKÉ PODNIKY (max. 50 zamestnancov a 20 prevádzok, web a e-shop, činnosť v SR)

 • BASIC 1.200,00 € ročne / 100,00 € mesačne
 • PROFI 1.560,00 € ročne / 130,00 € mesačne
 • EXPERT 1.980,00 € ročne / 165,00 € mesačne

VEĽKÉ PODNIKY (zamestnanci nad 50, web a e-shop, prevádzky, činnosť v SR)

 • BASIC 2.400,00 € ročne / 200,00 € mesačne
 • PROFI 3.000,00 € ročne / 250,00 € mesačne
 • EXPERT 4.200,00 € ročne / 350,00 € mesačne

SZČO (bez zamestnancov a bez prevádzok)

 • EXPERT 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne

ENTERPISE (činnosť v 2 a viac krajinách + prevádzky, zamestnanci do 250, web a e-shop)

 • BASIC 4.440,00 € ročne / 370,00 € mesačne
 • PROFI 5.280,00 € ročne / 440,00 € mesačne
 • EXPERT 6.480,00 € ročne / 540,00 € mesačne

E-SHOP LOKÁLNY

 • BASIC 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne
 • PROFI 720,00 € ročne / 60,00 € mesačne
 • EXPERT 960,00 € ročne / 80,00 € mesačne

E-SHOP SLOVENSKO

 • BASIC 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne
 • PROFI 780,00 € ročne / 65,00 € mesačne
 • EXPERT 1.200,00 € ročne / 100,00 € mesačne

E-SHOP NADNÁRODNÝ

 • BASIC 980,00 € ročne / 82,00 € mesačne
 • PROFI 1540,00 € ročne / 130,00 € mesačne
 • EXPERT 1890,00 € ročne / 156,00 € mesačne

DPO (Data Protection Officer) – v závislosti od veľkosti firmy a počtu zamestnancov/ zákazníkov a.i.

 • 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne

Cookie lišta (consentmanager platforma) – pre web alebo aplikáciu, do 100.000 zobrazení za mesiac, v súlade s GDPR, prispôsobiteľná grafika vrátane farieb a loga, jazykové mutácie, automatické úpravy lišty pri zmene cookies na webe, 3 skeny webu denne 

 • 5,00 € mesačne / 60,00 € ročne (fakturované ročne)

2. JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

ČO SÚ JEDNORAZOVÉ SLUŽBY?
Jednorazové služby sú typ služby, ktorú poskytujeme zákazníkom len raz alebo príležitostne. Jednorazové služby môžu byť poskytované pre rôzne potreby, na základe vašej aktuálnej potreby alebo problému, ktorý potrebujete vyriešiť, no nemusíte sa zaväzovať k pravidelnému plateniu. Cieľom jednorazových služieb je poskytnúť rýchle a efektívne riešenie vášho problému bez nutnosti dlhodobých záväzkov. Výhody jednorazových služieb zahŕňajú pružnosť výberu a môžu byť užitočné pre podniky, ktoré potrebujú doplniť svoje zdroje alebo získať pomoc v oblasti, na ktorú nemajú vlastné kapacity.

REVÍZIA GDPR DOKUMENTOV (lehota na dodanie max. 30 dní, lehota na revíziu do 60 dní od dodania)

 • 400,00 € jednorazovo za sadu max. 10 ks dokumentov

NÁLEPKY A GDPR DOKUMENTY PRE KAMEROVÉ SYSTÉMY (hnuteľné a nehnuteľné priestory monitorované kamerovým systémom so záznamom)

 • 490,00€ jednorazovo(tlačavýrobanálepiek/piktogramovniejezahrnutávcene)

KONZULTÁCIA (napr. v prípade bezpečnostného incidentu, kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných údajov a pod.)

 • 40,00 € za každú začatú hodinu, pričom každý jednotlivý úkon sa ráta ako 10 minút

ŠKOLENIA KYBERNETICKEJ, INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI, OCHRANY DÁT A GDPR

 • školenie 520,00 € za deň (trvanie max. 8 hod., počet účastníkov je do 10)
 • školenie 1500,00 € za víkend (trvanie max. 8 hod. prvý deň a max. 6 hod. druhý deň,max. počet účastníkov je do 30)
 • jednotlivci 99,00 € za osobu na deň (trvanie cca 3 hod.)

SKEN COOKIES NA WEBE ALEBO E-SHOPE

 • BASIC 45,00 € jednorazovo 
 • PROFI 89,00 € jednorazovo

OPEN SOURCE INTELLIGENCE (zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát z voľne dostupných zdrojov na internete)

 • 320,00 € jednorazovo + 1. časť príručky s názvom Osobné údaje ako bonus

AUDIT FIREMNÝCH ÚDAJOV

 • 160,00 € jednorazovo + 1. časť príručky s názvom Osobné údaje ako bonus

PRE-EMPLOYMENT SCREENING (preverovanie zamestnancov)

 • 160,00 € jednorazovo + 6. časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom Zamestanci zdarma

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT & DISASTER RECOVERY

 • 320,00 € jednorazovo + 9. časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom Zamestanci zdarma

BUSINESS INTELLIGENCE (analýza trhu a konkurencie)

 • 290,00 € jednorazovo + 1. časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom Osobné údaje ZDARMA.

3. “READY TO GO” BALÍČKY

ČO SÚ TO “READY TO GO” BALÍČKY?
Tieto balíčky sú navrhnuté tak, aby podnikateľom poskytli základnú súpravu dokumentov, ktoré sú potrebné na to, aby mohli začať podnikať. Balíčky obsahujú vzory zmlúv a dokumentov, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie biznisu, vrátane zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi, pracovných zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, politík ochrany osobných údajov a mnoho ďalších. Tieto dokumenty sú vytvorené s ohľadom na platné právne predpisy a sú zrozumiteľné a jednoducho použiteľné pre každého podnikateľa. “Ready to go” balíčky sú výhodné nielen tým, že ušetria čas a námahu, ale aj tým, že sú cenovo dostupné. Tieto balíčky preto predstavujú úspornú alternatívu pre podnikateľov, ktorí sa chcú uistiť, že majú kvalitné a spoľahlivé dokumenty pre svoj podnik bez toho, aby za ne museli platiť vysoké sumy.

WEB & E-SHOP

 • 179,00 € jednorazovo, balíček obsahuje tieto vzorové dokumenty: všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov, cookies, podmienky používania webu, pravidlá pre sociálne siete, pravidlá pre súťaže, právne impressum, e-mailový disclaimer a ôsmu časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom WEB

ZAMESTNANCI

 • 159,00 € jednorazovo, balíček obsahuje tieto vzorové dokumenty: pracovná zmluva, príloha k pracovnej zmluve, dodatok k pracovnej zmluve, GDPR dokumentácia pre zamestnancov (viac ako 35 rôznych dokumentov) a šiestu časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom ZAMESTNANCI

KAMERY

 • 99,00 € jednorazovo , balíček obsahuje tieto vzorové dokumenty: označenie (nálepka), že je priestor monitorovaný kamerovým systémom, informačná povinnosť podľa GDPR ku kamerám, GDPR pravidlá pre kamerové systémy a druhú časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom KANCELÁRIA

SPOLOČNOSŤ

 • 139,00 € jednorazovo, balíček obsahuje tieto vzorové dokumenty: všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov, e-mailový disclaimer, zmluva o predaji tovarov alebo poskytovaní služieb pre zákazníkov, zmluva o poskytovaní účtovných služieb podľa GDPR a prvú časť nášho Ikeového návodu k informačnej bezpečnosti s názvom OSOBNÉ ÚDAJE

Nenašli ste produkt alebo službu, ktorú ste hľadali? Nezúfajte! Naša ponuka je oveľa širšia, než sa môže zdať. Stačí nám napísať a my vám radi pripravíme individuálnu cenovú ponuku, ktorá bude presne zodpovedať vašim potrebám.