Platný od 01.01.2024
Ceny sú uvedené v mene EURO a sú bez DPH
(nie sme platci DPH)

SLUŽBY PRE MALÉ FIRMY

Naše služby pre malé firmy sú navrhnuté tak, aby vám poskytli základnú súpravu dokumentov, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli začať podnikať. Balíčky obsahujú vzory zmlúv a právnych dokumentov, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie biznisu, vrátane zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi, pracovných zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, politík ochrany osobných údajov a mnoho ďalších. Všetky dokumenty sú vytvorené s ohľadom na platné právne predpisy a sú zrozumiteľné a jednoducho použiteľné pre každého podnikateľa. Okrem nich vám odporúčame našu príručku s názvom IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI, ktorá vám poskytne návody, ako si nastaviť vaše zariadenia a predísť tak kyberútokom. Služby pre malé firmy sú výhodné nielen tým, že vám ušetria čas a námahu, ale sú aj cenovo dostupné. Predstavujú úspornú alternatívu pre podnikateľov, ktorí sa chcú uistiť, že majú kvalitné a spoľahlivé právne dokumenty pre svoj podnik bez toho, aby za ne museli platiť vysoké sumy.

STARTUP (spoločnosť do 3 rokov od založenia)
• 660,00 € ročne / 55,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové dokumenty
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie pre zamestnancov
• Podpora

MALÉ PODNIKY (max. 10 zamestnancov, max. 3 prevádzky, web a e-shop, činnosť v SR)
• 720,00 € ročne / 60,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové dokumenty
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie pre zamestnancov
• Podpora

STREDNE VEĽKÉ PODNIKY (max. 50 zamestnancov, web a e-shop, činnosť v SR)
• 1.560,00 € ročne / 130,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové dokumenty
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie pre zamestnancov
• Podpora

SZČO (bez zamestnancov a bez prevádzok)
• 480,00 € ročne / 40,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové dokumenty
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie
• Podpora

WEB alebo E-SHOP (LOKÁLNY)
• 720,00 € ročne / 60,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové zmluvy a právne dokumenty na web/e-shop
• Vzorové dokumenty do firmy
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie pre zamestnancov
• Podpora

WEB alebo E-SHOP (SLOVENSKO)
• PROFI 780,00 € ročne / 65,00 € mesačne
• Konzultácia
• Vzorové zmluvy a právne dokumenty na web/e-shop
• Vzorové dokumenty do firmy
• Príručka IKEOVÝ NÁVOD K INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
• GDPR školenie pre zamestnancov
• Podpora

SLUŽBY PORADENSTVA V OBLASTI INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI PRE ORGANIZÁCIE

Naše odborné poradenstvo je zamerané aj pre väčšie podniky (nad 50 zamestnancov), ktoré už majú nejaké skúsenosti s ochranou dát, informačnou a kybernetickou bezpečnosťou ale majú málo času alebo personálu na ich riadenie. Ak ste firma, ktorá potrebuje viac, staneme súčasťou vášho tímu ako externý poradca a pomôžeme vám riadiť a optimalizovať vaše podnikanie. S nami získate prístup k nášmu know-how a skúsenostiam a môžete sa spoľahnúť na nás ako na svojho partnera.

Naše služby sú určené pre organizácie, ktoré potrebujú ochrániť svoje aktíva a ktoré si uvedomujú dôležitosť kybernetickej bezpečnosti ako celku. S nami budete mať všetky nástroje na ochranu vašej organizácie aj všetkých, ktorí s ňou spolupracujú. Naše služby sú určené pre firmy, ktoré chcú zabezpečiť najvyššiu úroveň kybernetickej bezpečnosti. Rozumieme, že všetky organizácie nehľadajú dlhodobé služby, ale potrebujú zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti. Naše kybernetické workshopy sú navrhnuté tak, aby vám poskytli praktické poznatky a základy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

SADZBY
• poradenstvo 40,00 € / hod. alebo 320,00 € / man-day (8 hod.)
• spolupráca on-site alebo na diaľku
• každý jednotlivý úkon (odpoveď na e-mail, telefonát a pod.) sa ráta ako 10 minút

JEDNORAZOVÉ SLUŽBY

Jednorazové služby sú typ služby, ktorú vám poskytujeme zákazníkom na základe vašej aktuálnej potreby alebo problému, ktorý potrebujete vyriešiť. Nemusíte sa zaväzovať k pravidelnému plateniu. Cieľom jednorazových služieb je poskytnúť rýchle a efektívne riešenie vášho problému bez nutnosti dlhodobých záväzkov. Výhody jednorazových služieb zahŕňajú pružnosť výberu a môžu byť užitočné, ak potrebujete doplniť svoje zdroje alebo získať pomoc v oblasti, na ktorú nemáte vlastné kapacity.

REVÍZIA GDPR DOKUMENTOV
• 400,00 €
• sada max. 10 ks dokumentov
• lehota na dodanie dokumentov klientom max. 30 dní
• lehota na revíziu do 60 dní od dodania

NÁLEPKY A GDPR DOKUMENTY PRE KAMEROVÉ SYSTÉMY
• 490,00 €
• hnuteľné a nehnuteľné priestory monitorované kamerovým systémom so záznamom
• GDPR dokumentácia (informačná povinnosť a smernica)
• tlač a výroba nálepiek / piktogramov nie je zahrnutá v cene

KONZULTÁCIA
• napr. v prípade bezpečnostného incidentu, kontroly zo strany Úradu na ochranu osobných
údajov a pod.
• 40,00 € za každú začatú hodinu

SKEN COOKIES NA WEBE ALEBO E-SHOPE
• BASIC 45,00 €
• PROFI 89,00 €

OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT)
• 40,00 € / hod.
• on-site alebo na diaľku