Produkty v elektronickej forme (napr. formát PDF) dodávame najneskôr nasledujúci pracovný deň alebo do 24 hodín odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. Produkt sa považuje za dodaný okamihom odoslania elektronickou poštou.
Na dodanie zakúpeného produktu musíte vlastniť funkčnú e-mailovú adresu. Nezodpovedáme za nedodanie produktu alebo omeškanie dodania z dôvodu uvedenia nesprávnej e-mailovej adresy alebo jej nefunkčnosti. Ak o to požiadate, zašleme vám zakúpený produkt opakovane na rovnakú alebo inú e-mailovú adresu. Sme oprávnení overiť si pravosť vašej žiadosti s ohľadom na možné podvody alebo porušenie autorských práv.