SÍDLO SPOLOČNOSTI

bugino, s.r.o.

Mýtna 3132/33

917 02 Trnava

SLOVENSKO

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 50996142

DIČ: 2120600768

IČ DPH: nie sme platcami DPH

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatra banka a.s.

IBAN: SK27 1100 0000 0029 4505 2423

SWIFT: TATRSKBX

SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel: Sro, vložka č. 40850/T

SPOLOČNOSŤ ZASTÚPENÁ

Mgr. Veronika Krajčovičová, konateľ 

tel.: +421949159022

e-mail: info@bugino.com

Poznámka k online riešeniu spotrebiteľských sporov 

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorú nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezúčastňujeme sa na postupe riešenia sporov pred agentúrami na ochranu spotrebiteľa.