SÍDLO SPOLOČNOSTI

Bugino, s.r.o.
Cintorínska 410
919 21 Zeleneč pri Trnave
SLOVENSKO

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 50996142
DIČ: 2120600768
IČ DPH: nie sme platcami DPH

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatra banka a.s.
IBAN: SK27 1100 0000 0029 4505 2423
SWIFT: TATRSKBX

SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 40850/T

SPOLOČNOSŤ ZASTÚPENÁ

Ingrid Fiaková, konateľ
e-mail: info@bugino.com

Poznámka k online riešeniu spotrebiteľských sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorú nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nezúčastňujeme sa na postupe riešenia sporov pred agentúrami na ochranu spotrebiteľa.