OSOBY, KTORÉ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

V súlade s platnými právnymi ustanoveniami, je možnosť odstúpenia od zmluvy vyhradená len pre spotrebiteľov, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí nakupujú tovar alebo služby za účelom uspokojenia svojich osobných potrieb a nie na účely podnikania či výkonu svojho povolania. Preto, akýkoľvek nákup, ktorý uskutočňujete na účely podnikania či výkonu svojho povolania, bude predmetom iných právnych ustanovení týkajúcich sa záruky a reklamácie, pričom odstúpenie od zmluvy nie je jednou z týchto možností.