v platnosti od 06. augusta 2023

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto pravidlá upravujú používanie našich profilov na sociálnych sieťach a interakciu s nimi s cieľom zabezpečiť bezpečné, respektujúce a pozitívne prostredie pre všetkých používateľov a dodržiavanie etických a morálnych noriem. Chceme, aby naše profily na sociálnych sieťach boli miestom, kde sa môžete slobodne vyjadrovať a zdieľať svoje názory, nápady a skúsenosti. No zároveň si uvedomujeme, že táto sloboda má svoje obmedzenia a nemala by ubližovať, urážať ani poškodzovať ostatných.

Zakazujeme nevhodné správanie, ako je šírenie nepravdivých informácií, šikanovanie, rasizmus, xenofóbia, homofóbia a iné formy nenávistných prejavov. Snažíme sa vytvoriť prostredie, kde môžu ľudia rôznych názorov, kultúr a identít bezpečne diskutovať. Zaväzujeme sa, že budeme reagovať na vaše sťažnosti a budeme sa snažiť odstrániť takýto nevhodný obsah. Vďaka dodržiavaniu týchto pravidiel môžeme vytvárať silnú a vzájomne sa podporujúcu komunitu, ktorá využíva možnosti sociálnych sietí na šírenie pozitívnych správ, nápadov a zmien.

INSTAGRAM

Spoločnosť bugino, s.r.o., IČO: 50 996 142, so sídlom: Mýtna 33, 917 02 Trnava, SR, e-mail: info@bugino.com poskytuje služby oblasti ochrany dát a súkromia, informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Prezentácia služieb na našom profile nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Naše služby sú určené prevažne pre živnostníkov, malé a stredné podniky a startupy. Služby, ktoré ponúkame nie sú určené na ďalší predaj alebo na propagáciu. V prípade ak máte záujem o takýto druh spolupráce, kontaktujte nás prosím e-mailom na info@bugino.com

Náš profil je zameraný na propagáciu našej značky a informovanie o našich produktoch a službách a je určený pre zákazníkov starších ako 18 rokov. V záujme dodržiavania podmienok používania sociálnej siete instagram a zachovania transparentnosti si prosím pozorne prečítajte tieto Pravidlá.

Myšlienky a názory vyjadrené na tomto profile slúžia výhradne na informačné účely a nie sú pre nás nijako záväzné. Umožňujeme vám vyjadrovať sa k našim príspevkom a reagovať na témy, ktoré zverejníme na našom profile ale nepodporujeme zdieľanie ani nahrávanie nelegálneho, diskriminačného alebo zavádzajúceho obsahu. Viac informácií o pravidlách a podmienkach používania nájdete priamo na stránkach spoločnosti instagram

Všetok publikovaný obsah na našom profile (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, zvukové nahrávky alebo videá) je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Akékoľvek používanie častí alebo celku, rozmnožovanie, šírenie obsahu použitého na našom profile (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, zvukové nahrávky alebo videá) je bez predchádzajúceho písomného povolenia zakázané. Fotky ani videá dotknutých osôb nezverejňujeme bez ich predošlého súhlasu. 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany. 

Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, no nevieme na 100% garantovať, že náš profil nebude zneužitý tretími osobami, ktoré sa pokúšajú pacháť na interente trestnú činnosť. Ak máte podozrenie, že sa niekto chystá zneužiť alebo zneužil váš profil alebo ste obdržali nevyžiadané správy od niektorého z našich followerov alebo od vás niekto požadoval v našom mene zverejnenie osobných alebo citlivých informácií ako napr. číslo vášho účtu, číslo platobnej karty, vášho hesla alebo poskytnutie prístupu na hocijakú inú službu, neodkladne kontaktujte nás alebo priamo sociálnu sieť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak by vám po prečítaní tohto dokumentu bolo niečo nejasné alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel, kontaktujte nás a my vám radi odpovieme. Ak máte záujem o bližšie informácie o tom, akom spracúvame vaše osobné údaje, navštívte náš web. Sme oprávnení tieto Pravidlá kedykoľvek meniť alebo upravovať.